dr Agnieszka Adamczak

Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UJ. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2012); absolwentka stosunków międzynarodowych (2007) i kulturoznawstwa międzynarodowego UJ (2008); dwukrotna stypendystka rządu francuskiego w Institut d'Études Politiques (Sciences Po) w Paryżu (2008; 2010).

Zainteresowania naukowe:

wyobraźnia a myśl polityczna;
- myśl polityczna Henry'ego Davida Thoreau;
- idee polityczne w literaturze pięknej i filmach;
dydaktyka historii doktryn politycznych i prawnych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

I. Monografie

Recenzja: M. Zmierczak, [w:] Przegląd Zachodni 1 (358) 2016, s. 209-211.

II. Redakcje monografii

 • Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot, metoda, praktyka, I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 572.
 • Doktryny w Popkulturze, A. Czarnecka, P. Eckhardt, M. Guzy, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2017, ss. 173.
 • Mit polityczny, A. Czarnecka, P. Eckhardt, K. Zyzik, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2019, ss. 151.

III. Rozdziały w monografiach

 • A. Adamczak, Michel Houellebecq à la recherche de la spiritualité postmoderne [w:] La condition humaine dans la littérature française et francophone, K. Modrzejewska (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 79-86.
 • Rozważania wokół rozwoju historii doktryn politycznych i prawnych w aspekcie dydaktyki tego przedmiotu [w:] Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (red.), E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2014, s. 239-246.
 • Od tolerancji do wolności religijnej – o rewolucyjności ustaleń Vaticanum II [w:] Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego, Opole 2014, s. 361-372.
 • What Can a Political Philosopher Learn from «Hard Times»? [w:] Reflections on/of Dickens, E. Kujawska-Lis, A. Krawczyk-Łaskarzewska (ed.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, s. 32-41.
 • Historia idei politycznych i prawnych a literatura piękna – wizje Rewolucji Francuskiej oczami Charlesa Dickensa i Victora Hugo [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot, metoda, praktyka, I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski (red.) Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 185-199.
 • Przedmowa [w:] Doktryny w Popkulturze, A. Czarnecka, P. Eckhardt, M. Guzy (red.), Wydawnictwo Kasper, Kraków 2017, s. 6-11.
 • Przedmowa [w:] Mit polityczny, A. Czarnecka, P. Eckhardt, K. Zyzik (red.), Wydawnictwo Kasper, Kraków 2019, s. 5-9.

IV. Artykuły naukowe

 • A. Adamczak, Co kryje chusta muzułmańska? Między religią, gender a kulturą – casus francuski [w:], Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej. Studia Religiologica, Jan Drabina (red.), z. 40, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 31-47.
 • A. Adamczak, Chusta islamska a tożsamość francuskich muzułmanów z perspektywy konstruktywistycznej teorii religii [w:] „Gentes et nationes", 1/2011, Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2011, s. 121-138.
 • Ćwiczenia z wyobraźni. «Samotnia» Charlesa Dickensa w prawniczym curriculum, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem" t. VI, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2014, s. 273-286.
 • Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu filozoficznego w nauczaniu historii idei, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LXVII, z. 1, Poznań 2015, s. 335-344.
 • Poskramianie egoizmu: Adam Smith o empatii, wyobraźni i sprawiedliwości,  „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 9, z. 2, Kraków 2016, s. 233–241.
 • Życie w lesie, czyli o wolności Henry’ego Davida Thoreau, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, t. 10,  Wrocław 2016, s. 363-384.
 • Taming Egoism: Adam Smith on Empathy, Imagination and Justice„Cracow Studies of Constitutional Law and Legal History", 10 special issue in English, Kraków 2017, s. 29-37. 
 • The Network on/of Power Relationships: What Can Be Seen through Michel Foucault's Lens?,  „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 11, z. 3, Kraków 2018, s. 357–370.

V. Hasła słownikowe

 • Słownik historii doktryn politycznych, tom VI: od T do Ż, z Suplementem, K. Chojnicka, M. Jaskólski (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015. 

Tom 6 T-Ż:

 • Taine Hippolyte Adolphe, s. 10-15.
 • Teologia wyzwolenia, s. 51-54.
 • Thierry Jacques Nicolas Augustin, s. 83-87.
 • Thoreau Henry David, s. 97-102.
 • Unamuno Miguel y Jugo (de), s. 253-258.
 • Veuillot Louis, s. 289-293.
 • Wielka Encyklopedia Francuska, s. 394-398.
 • Wolter, s. 502-509.
 • Wordsworth William, s. 515-521.
 • Wybicki Józef Rufin, s. 523-528.
 • Wyspiański Stanisław, s. 536-540.
 • Żeleński Tadeusz (Boy), s. 589-593.
 • Żeromski Stefan, s. 593-600.

Suplement:

 • Baudrillard Jean, s. 623-630.
 • Dickens Charles John Huffam, s. 660-666.
 • Globalizacja, s. 709-713.
 • Hugo Victor Marie, s. 727-734.
 • Lévi-Strauss Claude, s. 786-790.
 • Malraux André Georges, s. 839-842.
 • Sontag Susan, s. 945-949.

VI. Konferencje naukowe z referatem

 • Chusta islamska a tożsamość francuskich muzułmanów z perspektywy konstruktywistycznej teorii religii, konferencja pt. „Pejzaże tożsamości. Perspektywa Interdyscyplinarna", Zakopane 8-9 grudnia 2007 r., organizator: Instytut Religioznawstwa UJ.
 • Michel Houellebecq à la recherche de la spiritualité postmoderne, konferencja międzynarodowa pt. „La condition humaine dans la littérature française et francophone", Opole 12-14 maja 2010 r., organizator: Katedra Kultury i Języka Francuskiego Wydział Filologiczny UO.
 • What can a historian of political ideas learn from Ch. Dickens' fiction?, International Conference "Reflections on/of Dickens", Olsztyn 11-13 kwietnia 2013 r., organizator: Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Humanistyczny UWM.
 • Od tolerancji do wolności religijnej – o rewolucyjności ustaleń Vaticanum II, IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne, pt. „Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej", Brzeg 15-16 maja 2013 r.
 • Życie w lesie, czyli o wolności D.H. Thoreau, XII Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, pt. „Wolność w myśli politycznej i prawnej", Uniejów 18-20 września 2013 r., organizator: Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA UŁ.
 • Co mają wspólnego House of cards i Machiavelli? O pożytkach z seriali w nauczaniu historii doktryn politycznych i prawnych, XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Kraków 22-25 września 2014 r.
 • Laicity – philosophically, legally and politically constructed, ICILS 2015 pt. ‘Law beyond boundaries', Toronto 9-10 czerwca 2015 r., organizator: Unique Conference Canada.
 • Michel Foucault, power and the movies, 'Popular culture and world politics 8: worlding popular culture', Londyn 20-21 listopada 2015 r., organizator: Centre for the Study of Democracy and the Department of Politics and International Relations, University of Westminster.
 • When Political Philosophy Meets Literature. On Moral Imagination and Justice by Adam Smith and Charles Dickens, The Sixth Asian Conference on Ethics, Religion and Philosophy, Kobe 31 marca-3 kwietnia 2016 r., organizator: The International Academic Forum.
 • W poszukiwaniu władzy na pograniczu doktryn politycznych i filmu. Casus Michela Foucaulta, XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych: „Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej”, Mrągowo, 13-16 września 2016 r., organizator: Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych UWM.
 • Młyny kościelne mielą powoli. Kościół katolicki a sekularyzacja, Polsko-czeska konferencja pt. „Religia a wspólnota: wpływ katolicyzmu na życie społeczne i polityczne w Czechach i w Polsce w perspektywie historycznej i politologicznej", Kraków, 9 grudnia 2016 r., organizator: Ośrodek Polskiej Myśli Politycznej.
 • Rewolucja zaczyna się w wyobraźni. Jak Henry David Thoreau pomaga nam myśleć politycznie wyobraźnią?, XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych, Warszawa 19-22 września 2017 r., organizator: Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych UW. 
 • What Is Politically Imagined in Agnieszka Holland’s "Spoor"?, Film-Philosophy Conference 2018, Göteborg 3-5 lipca 2018 r., organizator: Film-Philosophy.

VII. Wykłady gościnne

 • Is liberal democracy in Poland in danger?, Tokio 5 kwietnia 2016 r., organizator: College of Law and Politics, Rikkyo University.
 • Political Thought in Practice. Alexis de Tocqueville's Lesson to Contemporary Poland, Tainan (Tajwan), 31 maja 2017 r., organizator: Department of Political Science, National Cheng Kung University.
 • Political Myth in Contemporary Poland, Pekin (Chiny), 8 maja 2018 r., organizator: School of Philosophy and Religious Studies, Minzu University of China.

VIII. Granty

 • od 2012 do 2015 r.  – wykonawca projektu nr 2011/03/B/HS5/00622 w ramach konkursu OPUS 2, pt. „Słownik historii doktryn politycznych, tom VI: od T do Ż, z Suplementem", pod kierownictwem prof. Michała Jaskólskiego; autorstwo 20 haseł słownikowych wraz z bibliografią o łącznej objętości 8 arkuszy wydawniczych.
 • od 15 października 2014  do 30 września 2015 r. – kierownik projektu nr K/DSC/002560 w ramach Konkursu dla młodych naukowców, pt. „Idee polityczne i prawne w filmach".
 • od 10 listopada 2017 do 30 listopada 2018 r. - kierownik projektu nr K/DSC/004866 w ramach Konkursu dla młodych naukowców, pt. „O politycznych i prawnych implikacjach wyobraźni według Henry'ego Davida Thoreau".

XI. Pobyty badawcze za granicą

2008-2009 stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy w: Centre d'Études et de Recherches Internationales de Paris (1 września-31 stycznia).

2010 stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy w: Institut d'Études Politiques (1-31 października).

2017 pobyt badawczy w: Department of Political Science, National Cheng Kung University in Tainan (Tajwan); wymiana bilateralna (1 kwietnia-29 czerwca).

2018 pobyt badawczy w: School of Philosophy and Religious Studies, Minzu University of China w Pekinie (Chiny); wymiana bilateralna (1 kwietnia-30 maja).

2018 kwerenda biblioteczna w: Bibliothèque de Sciences Po w Paryżu (22-26 listopada).

2019 pobyt badawczy w: Philosophy Department, University at Buffalo, SUNY (USA); wymiana bilateralna (1 kwietnia-12 maja).

2019 pobyt badawczy w: Department of Philosophy, Keimyung University w Daegu (Korea Południowa); wymiana bilateralna (3-10 czerwca).

 

X. Tłumaczenia książek

 • G. Kepel, Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010 (przekład z j. francuskiego).
 • D. Cohn-Bendit, Co robić?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010 (przekład z j. francuskiego).