dr Anna Ceglarska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktor nauk prawnych ze specjalnością historia doktryn politycznych i prawnych. Obecnie asystent w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ.

Zainteresowania Naukowe:

- myśl polityczna starożytnej Grecji (bardzo starożytnej, z czasów Achillesa)

- występowanie tejże myśli w literaturze (czyli „Achilles wstał i powiedział….”)

- wpływy mitów i mitologii na kształtowanie się polityki (czyli jakie znaczenie miały słowa Achillesa)

- dydaktyka (dlaczego wszyscy powinni słyszeć o tym, co Achilles powiedział)

Zainteresowania prywatne: Tolkien (cała twórczość) i Gwiezdne Wojny (stara twórczość)

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Monografie:

Polityka i Sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Wybrane artykuły:

 

Wybrane rozdziały w monografiach:

 • Początki idei społeczeństwa obywatelskiego w poezji Tyrteusza [w:] Społeczeństwo obywatelskie: historia, teoria, praktyka, red. R. Kania, M. Kazimierczuk, Warszawa 2021, s. 34-52;
  Historia magistra... starożytnych spotkania z Herodotem [w:] W kręgu doktryn politycznych i prawnych: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu, red. R. Antonow, Ł. Machaj, M. Marszał, M. Sadowski, T. Scheffler. Wrocław 2020, s. 103-115;
  Degeneracja, cykl czy linearność: Hezjodowa koncepcja czasu [w:] Między czasem a bezczasem, red. B. Kuklińska, M. Gudowska, Lublin 2019 s. 11-24;
  Praca, natura i bogowie – koncepcja codzienności według Hezjoda [w:] „Życie codzienne w antycznej i średniowiecznej Europie – wybrane zagadnienia”, red. A. Żuchowska, K. Bałękowski, Lublin 2016, s. 74-87;
 • Kim są homeryccy władcy? [w:] „Historia, polityka, prawo – filozoficzne refleksje nad tym, co społeczne”, red. K. Bałękowski, P. Wiatr, D. Litwin-Lewandowska, Lublin 2016, s. 36-49;
 • Prawodawcy w starożytności: Drakon i Solon [w:] „Jednostka i Zbiorowość – relacje na przestrzeni dziejów”, red. A. Orzełek, K. Jakimowicz, A. Sykała, Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Lublin 2015, s. 6-21;
 • Pojęcie sprawiedliwości w twórczości Hezjoda [w:] „Idee i wartości w języku, historii i kulturze”, red. I. Matusiak-Kempa, A. Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Filologii Polskiej UWM, Olsztyn 2015, s. 33-42;

Hasła słownikowe w "Słowniku Historii Doktryn Politycznych", t. 6 z Suplementem, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015:

 • Utylitaryzm; ​​Toynbee, Arnold Joseph; Empiryzm; Seidler,  Grzegorz Leopold

 

Rozdziały w publikacjach Koła Historii Doktryn Politycznych WPiA UJ

Wybrane konferencje wraz z wygłoszonym referatem:

 • The Role of Tales in Shaping the Political Life - International Conference „Over the Horizon: Comparative Perspective on Literature", Londyn 1-3. 06. 2019;
 • The Search for Prudence in Jurisprudence: Contemporary Legal Debate in Poland (and Europe) - XIVth CEENJ Conference, Bratysława 12-13. 09.2019 (wspólnie z dr hab. Iwoną Barwicką-Tylek);
 • O problemach mitu współczesnego - „Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki", Katowice 31.05.2019;
 • Machiavelli’s Speculum: Between Magic and Science - International Conference „Mirror, Mirror: Perceptions, Deceptions, and Reflections in Time”, Londyn 10.03.2018 (wspólnie z dr hab. Iwoną Barwicką-Tylek);
 • Prawo jako sposób ochrony przed złem - II Demonological conference ‘Deliver us form evil… Apotropaic Customs and Objects in the Civilisations of the World’, Kraków, 5-7.05.2017;
 • Thermopylae- the battle and the myth - International Conference „The Place of Memory and Memory of place”, Kraków 10-11.06.2016;
 • ‘Hellenes should rule barbarians, but not barbarians Hellenes’- nationalism and xenophobia in ancient Greek tragedies - Międzynarodowa konferencja naukowa „Racism, Nationalism and Xenophobia”, Warszawa, 17-18.03.2016;
 • Prawno- etyczny aspekt postaci Golluma - Ogólnopolska konferencja naukowa „„…dzieło zasadniczo religijne i katolickie”? Teologia, światopogląd i świat wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena”, Lublin, 1-2.03.2016;
 • Makiawelizm Kronosa- przedstawienie boga w dziełach Hezjoda - „Dobro i zło w świecie starożytnym”, Poznań, 15-16.12.2016;
 • Choroba w antyku: wykluczenie praktyczne czy ideologiczne? podczas Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura wykluczenia? Choroba jako wykluczenie”, Kraków, 13-15.11.2015;
 • Kim jest ‘barbarzyńca’- starożytni Grecy w zderzeniu z innością - Międzynarodowa konferencja naukowa „Pytania o inność”, Cieszyn, 15.12.2015

Kontakt

Dyżur

Środa, 15.00-16.00, p. 213

E-mail

anna.ceglarska@uj.edu.pl