Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jacek Malczewski

dr Jacek Malczewski

Absolwent prawa i filozofii UJ, doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Historii Doktryn, 2010 - aktualnie.

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej w kadencji 2012 - 2015.

Członek zespołu redakcyjnego czasopisma filozoficznego "Diametros", 2004 - 2010.

Dwukrotny (2010 i 2011) laureat nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej (w oparciu o wyniki ankiet studenckich).

Zainteresowania naukowe: historia idei, metodologia i dydaktyka historii idei, filozofia polityki, etyka praktyczna, bioetyka.
 
Zainteresowania pozanaukowe: literatura piękna, muzyka rockowa (gra na basie w zespołach Stonerror Warstadt).

Eutanazja: gdy etyka zderza się z prawem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 278.

Z dziejów pojęcia eutanazji, w: "Eutanazja: prawo do życia – prawo do wolności", red. B. Chyrowicz SSpS, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, s. 11-59;

O eutanazji sine ira et studio, w: "Czas a trwanie idei politycznych i prawnych", red. K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 177-183;

Czy samobójca krzywdzi wspólnotę? Krytyka politycznego argumentu przeciwko samobójstwu, w: "Ze studiów nad tradycją prawa", red. E. Kozerska, P. Sadowski i A. Szymański, Difin, Warszawa 2012, s. 291-303;

Działalność Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2001–2012, w: "Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej", red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 603-608;

Między prezentyzmem a kontekstualizmem: refleksje wykładowcy historii myśli politycznej, w: "Myślenie o polityce i prawie (przedmiot – metoda – praktyka)", red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski i J. Malczewski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 487-496;

Eutanazja: z dziejów pojęcia, „Diametros" 2004, nr 1, s. 32-52;

Francis Bacon: eutanazja czy opieka paliatywna?, „Diametros" 2004, nr 2, s. 74-81;

O prywacyjnej koncepcji zła śmierci, „Diametros" 2007, nr 11, s. 1-9;

Od zakazu do legalizacji, „Prawo Europejskie w Praktyce" 2008, nr 3 (48), s. 77-82;

Kłopoty z prawną kwalifikacją lekarskiej pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), „Prokuratura i Prawo" 2008, nr 11, s. 20-35;

Życie niewarte przeżycia: eutanazja w służbie utopii politycznej, „Czasopismo Prawno-Historyczne" 2009, t. LXI, zeszyt 1, s. 291-305;

Kilka uwag o (nie)sprawiedliwości samobójstwa, „Gdańskie Studia Prawnicze", red. D. Szpoper, t. XXVII, Gdańsk 2012, s. 237-244;

J. Malczewski, I. Barwicka-Tylek, The Edition and Publication of Historical Sources in Poland from the Perspective of Historians of Political and Legal Thought, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2014, t. 7, z. 3., s. 517-525;

J. Malczewski, I. Barwicka-Tylek, O kompleksach historyków i nowej, absolutnej niewiedzy: po co i jak uczyć prawników historii?, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8, z. 3., s. 319-325.

 • Kodeks Etyki Lekarskiej a prawny status wybranych procedur medycyny terminalnej, „Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej", Instytut Filozofii UJ, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ i Polskie Towarzystwo Bioetyczne; Kraków 25-27 V 2007;
 • Voluntary Euthanasia and the Criminal Law, „Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity – 23rd IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy", Kraków 1-6 VIII 2007;
 • O eutanazji sine ira et studio, VI Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych: „Czas a trwanie idei politycznych i prawnych", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 21-23 IX 2007;
 • Czy samobójca krzywdzi wspólnotę? Krytyka politycznego argumentu przeciwko samobójstwu, VII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne: „Europejska Tradycja Prawa", Uniwersytet Opolski, Brzeg 17-18 V 2011;
 • Kontrowersje wokół „prawa do śmierci", IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a życie", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 15-16 XI 2012;
 • Miejsce tolerancji religijnej w republikańskiej myśli Algernona Sidneya, IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne: „Prawno-historyczne i teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej", Uniwersytet Opolski, Brzeg 15-16 V 2013;
 • Some Remarks Concerning the Edition of Sources from the Perspective of History of Political and Legal Thought in Poland, „The Edition of Legal-Historical Sources: Doctrines – State – Law", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25 VI 2013 (wspólnie z Iwoną Barwicką-Tylek);
 • Wolność w myśli Algernona Sidneya, XII Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: „Wolność w myśli politycznej i prawnej", Uniwersytet Łódzki, Uniejów, 18-20 IX 2013;
 • Ochrona pacjenta przed bólem w polskim prawie medycznym: perspektywa prawnika, „Czy polskie prawo medyczne chroni pacjenta przed bólem?" – debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym, 05.11-04.12.2013;
 • Między prezentyzmem a kontekstualizmem, Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: „Myśl polityczno-prawna. Teoria i metodologia", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 8-11 czerwca 2014;
 • Nowa obrona Sokratesa – rola historii myśli polityczno-prawnej w kształceniu prawników, XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa: „Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22-25 września 2014 (wspólnie z I. Barwicką-Tylek).

Hasła Słownikowe

Słownik historii doktryn politycznych:

 • tom 3: I-Ł, red. M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007
 • tom 4: M-Q, red. M. Jaskólski i K. Chojnicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009
 • tom 5: R-Ś, red. M. Jaskólski i K. Chojnicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012
 • tom 6: T-Ż, z Suplementem, red. M. Jaskólski i K. Chojnicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015

Łącznie ponad 40 haseł.

Redakcje monografii

Myślenie o polityce i prawie (przedmiot – metoda – praktyka), red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 572;

Prawo, demokracja, globalizacja (Prace KNHD 2015), red. K. Baran, P. Eckhardt, M. Kaliński, J. Malczewski, Koło Naukowe Historii Doktryn UJ, Kraków 2015, s. 145;

Idea jako czwarty czynnik produkcji, red. P. Eckhardt, M. Kaliński, J. Malczewski, Koło Naukowe Historii Doktryn UJ, Kraków 2015, s. 181;

Nacjonalizm. Historyczne i współczesne oblicza, red. P. Eckhardt, M. Kaliński, J. Malczewski, Koło Naukowe Historii Doktryn UJ, Kraków 2012, s. 254.

Podręczniki/skrypty akademickie

 • I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 (wyd. 2 – Warszawa 2014), s. 304;
 • Historia myśli ustrojowej i społecznej. Wybór źródeł, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, A. Rzegocki, Kraków 2008, s. 303.

Granty

Słownik historii doktryn politycznych, tom IV, od M do Q. Projekt badawczy nr 5 H02E 023 21 finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Jaskólski. Uniwersytet Jagielloński, 1 października 2001 – 30 września 2004;

Podstawy etyki profesjonalnej. Program MISTRZ – subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz. Instytut Filozofii UJ, wrzesień 2006 – sierpień 2010;

Słownik historii doktryn politycznych, tom V, od R do Ś. Projekt badawczy nr N N116 126534 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Jaskólski. Uniwersytet Jagielloński, 4 lipca 2008 – 31 grudnia 2011;

Słownik historii doktryn politycznych, tom VI, od T do Ż, z Suplementem. Projekt badawczy nr 2011/03/B/HS5/00622 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Jaskólski. Uniwersytet Jagielloński, 7 sierpnia 2012 – 6 sierpnia 2015.

Przekłady

Z. Sardar, M.W. Davies, Dlaczego ludzie nienawidzą Ameryki?, tłum. J. Malczewski, Wydawnictwo Post, Kraków 2004, s. 238;

Aktualność wolności. Wybór tekstów, red. B. Misztal i M. Przychodzeń, tłum. E. Bolińska, J. Malczewski i M. Przychodzeń, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2005:

 • W. Kymlicka, W. Norman: Obywatelstwo w kulturowo różnorodnych społeczeństwach: problemy, konteksty, pojęcia, s. 29-89;
 • N. Rosenblum, Pluralizm, integralizm i polityczne teorie akomodacji religii, s. 91-116.

Wokół śmierci i umierania, red. W. Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2009:

 • M.P. Battin, Najmniej zła śmierć, s. 129-138
 • M. Tooley, Nieistotne rozróżnienie: zabicie a przyzwolenie na śmierć, s. 165-172
 • D. Callahan, Zabicie a przyzwolenie na śmierć, s. 173-180
 • D. Orentlicher, Sąd Najwyższy i terminalna sedacja. Możliwość etycznie gorsza od lekarskiej pomocy w samobójstwie, s. 211-224
 • J. Rachels, Samobójstwo i eutanazja, s. 227-236
 • R. Dworkin, T. Nagel, R. Nozick, J. Rawls, T. Scanlon, J.J. Thomson, Apel filozofów (opinia Amici Curiae), s. 237-255
 • Y. Kamisar, Legalizacja eutanazji: kilka wątpliwości o charakterze świeckim, s. 339-350
 • G. Williams, Legalizacja „zabójstwa z litości": replika, s. 351-363
 • D. Callahan, Kiedy samostanowienia wpada w amok, s. 383-392
 • M.P. Battin, Eutanazja: kwestie podstawowe, s. 393-432

Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2010:

 • M.H. Freedman, Odpowiedzialność zawodowa obrońcy w sprawach karnych: trzy najtrudniejsze pytania, s. 249-265
 • R.A. Wasserstrom, Adwokaci jako profesjonaliści: kilka zagadnień moralnych, s. 267-289
 • M.H. Freedman, Gdzie zakopano zwłoki: system kontradyktoryjny i obowiązek zachowania tajemnicy, s. 291-297

Inne

komentowana bibliografia literatury naukowej z dziedziny bioetyki: (1) Aborcja, (2) Eutanazja, (3) Argument równi pochyłej, (4) Zasada podwójnego skutku, (5) Działanie i zaniechanie (łączna objętość: 5,5 arkusza). Praca zrealizowana w ramach grantu FNP Podstawy etyki profesjonalnej. Miejsce i data publikacji: Internetowy Serwis Filozoficzny „Diametros", 2007-2008