Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mit polityczny" - Prace KNHD UJ 2019

red. A. Czarnecka, P. Eckhardt oraz K. Zyzik

red. A. Czarnecka, P. Eckhardt oraz K. Zyzik

Na początku roku ukazała się kolejna (już dziewiąta) recenzowana monografia przygotowana przez Koło Historii Doktryn Politycznych WPiA UJ. W formie elektronicznej jest ona dostępna poniżej:

Mit polityczny - Prace KNHD UJ 2019

Ze wstępu:

"Chcielibyśmy postawić pytania o bardziej ogólnym charakterze, a tym samym zaproponować kilka kierunków, w jakich można by rozwijać dyskusję o polityczności mitów. Skoro – spośród całego bogactwa powstających mitów – zdecydowaliśmy się wyodrębnić te polityczne, warto zastanowić się nad kryteriami, na podstawie których jedne mity nazywamy politycznymi, drugim zaś odmawiamy tego statusu. Wskażemy przykładowe zalety i zasygnalizujemy możliwe ograniczenia każdego z omawianych rozwiązań modelowych, przy czym mamy świadomość, że to nie wyczerpie podjętego tematu. (...)  W naszym przypadku temat nie zostanie wyczerpany, ponieważ jest jedną z powinności humanistyki – niestety chyba wciąż nie dość docenianą – aby temat nie tyle wyczerpywać, co dostarczać inspiracji do dalszego myślenia. Uważamy jednocześnie, że koncentracja na polityczności mitów pozwoli uwypuklić wspólny mianownik tych różnorodnych w swej problematyce szczegółowej tekstów, składających się na oddawany do rąk czytelników tom."

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozofia - Polityka - Integracja

red. P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Guzy, M. Kaliński

red. P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Guzy, M. Kaliński

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że ukazała się kolejna, piąta już, a druga w tym roku publikacja naukowa Koła Historii Doktryn Politycznych WPiA UJ. Publikację, w postaci elektronicznej, można ściągnąć poniżej:

Filozofia-Polityka-Integracja

Ze wstępu:

"Mierząc się z zadaniem opisania zjawiska „integracji” w kontekście nauk politycznych i społecznych, należy przede wszystkim mieć na uwadze niezwykle szerokie – bo wręcz nieograniczone – spektrum znaczeń, w jakich powyższy termin może występować. Ze względu na podmiot, pojęcie to może opisywać pewne zjawiska na poziomie jednostek ludzkich, społeczności, czy też całych społeczeństw, jak również odnosić się do instytucji czy też organizmów państwowych, etc. Ze względu na przedmiot obrazować może pewien proces dokonujący się na wyżej wymienionych poziomach w obrębie życia, tak społecznego lub politycznego, jak i kulturalnego, artystycznego, religijnego czy ekonomicznego, natomiast ze względu na skalę na poziomie lokalnym, regionalnym, kontynentalnym bądź globalnym. (...)
Ażeby lepiej zrozumieć pojęcie integracji, jak i to, jak ów proces wygląda w praktyce oraz jakie problemy i sprzeczności mogą się z nim łączyć, warto przytoczyć właśnie cały szereg przykładów procesów integracji w różnych kontekstach."

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kto tu rządzi? Suwerenność w filozofii polityki i prawa

red. P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Guzy, M. Kaliński

red. P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Guzy, M. Kaliński

W 2016 r., nakładem wydawnictwa Kasper, ukazała sie kolejna z publikacja Koła Naukoweg Historii Doktryn. Publikację, w postaci elektronicznej, można ściągnąć poniżej:

Kto tu rządzi? Suwerenność w filozofii polityki i prawa

Ze wstępu:

"Kolejna z publikacji powstałych dzięki niestrudzonej pracy Koła Naukowego Historii Doktryn UJ poświęcona jest problematyce suwerenności, która zawiera się w pozornie prostym pytaniu: „kto tu rządzi?”. Zagadnienie to, jak wiadomo, pozostaje centralnym punktem – czy nawet swego rodzaju arché – filozofii polityki i prawa, a więc dyscyplin, w obrębie których poruszają się autorzy zebranych w niniejszym tomie artykułów. Pytanie o właściwy podmiot, treść i zakres władzy politycznej, a tym samym o źródło kluczowego instrumentu jej sprawowania, jakim jest prawodawstwo, od najdawniejszych czasów inspiruje rozważania i spory teoretyczne. Jest ono także nieustająco tematem publicznych, zażartych dyskusji toczonych poza murami akademii: od starożytnych placów zacząwszy, na współczesnych mediach społecznościowych skończywszy. Choć na temat suwerenności istnieje już olbrzymia i nadal w szybkim tempie przyrastająca literatura, pojęcie to wciąż skutecznie wymyka się próbom jednoznacznej definicji, demonstrując swoją proteuszową i podlegającą historycznej ewolucji naturę (podobnie zresztą jak każde fundamentalne pojęcie nauk społecznych). Sądzę zatem, że udokumentowane niniejszą publikacją dociekania młodych adeptów nauki są jak najbardziej uzasadnione i potrzebne."

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo - Demokracja - Globalizacja

red. K. Baran, P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Kaliński

red. K. Baran, P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Kaliński

Trzecia publikacja KNHDPiP ukazała się w 2015 r. nakładem wydawnictwa Kasper. W wersji elektronicznej można ją ściągnąć poniżej:

Prawo-Demokracja-Globalizacja

Ze wstępu:

"Nie ma wątpliwości, że świat, w którym przyszło nam funkcjonować, świat, który wykształcił taką mnogość kultur, idei, systemów moralnych i rozwiązań politycznych – ze względu na swoją dynamikę – jest światem zderzeń i konfrontacji, które kończą się tak syntezą i wypracowaniem jakiegoś modelu pośredniego (vide hellenizm łączący wpływy kultury greckiej i państw Bliskiego Wschodu), jak i anihilacją jednego modelu przez drugi (czego przykładem może być chociażby na wpół już zapomniana kultura Maorysów). Proces ów – występujący praktycznie od zarania dziejów ludzkości – początkowo na poziomie lokalnym, regionalnym, z rzadka kontynentalnym, od XVI w., dzięki odkryciom geograficznym nabył globalnego charakteru, prowadząc do konfrontacji w niespotykanej wcześniej skali. (...)
 
Niniejsza publikacja dotyka wskazanych powyżej tematów w różnych sferach i na różnych poziomach. Większość zaprezentowanych w niej esejów odnosi się bądź bezpośrednio do problemu relacji pomiędzy demokracją, a globalizacją (...) cywilizacyjnego zderzenia poprzedzającego globalizację, bądź różnic kulturowych, które w toku globalizacji będą stopniowo zanikać
 
Tradycyjnie już – życząc czytelnikowi miłej i pożytecznej lektury, autorzy niniejszego zbioru wyrażają nadzieję, że przybliży on tytułową kwestię, przyczyniając się do lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie."