Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie - prawo stacjonarne i niestacjonarne, administracja stacjonarna:

 

Terminy spotkań uzgadniane są pomiędzy Prowadzącymi a Uczestnikami.

 

Metodyka prowadzenia zajęć zależna jest od roku, na którym się odbywają: 

Tematyka seminarium IV roku (I roku SUM) dostosowana jest każdorazowo do problematyki referatów. W ramach seminarium IV roku (I roku SUM) studenci uczą się realizować własne projekty badawcze, mieszczące się w obszarze szeroko (interdyscyplinarnie) rozumianej myśli ustrojowej i społecznej. Uzyskują także wiedzę z zakresu metodologii badań historyczno-prawnych oraz warsztatu badawczego historyka idei, niezbędną do napisania samodzielnej pracy magisterskiej. Studenci poznają sposoby przeprowadzania kwerendy bibliograficznej i najważniejsze metody badawcze, a także uczą się opracowania odpowiedniej struktury i zakresu pracy. Dyskusja nad prezentowanymi na forum ogólnym referatami umożliwia uczestnikom uzyskanie informacji zwrotnej na temat atrakcyjności i spójności wybranego tematu oraz sugestii dotyczących ewentualnego kierunku dalszych poszukiwań.

 

Tematyka seminarium V roku (II roku SUM) dostosowana jest każdorazowo do tematyki prac magisterskich ustalonej przez prowadzącego ze studentami. W ramach seminarium studenci realizują w formie prac magisterskich własne projekty badawcze, mieszczące się w obszarze szeroko (interdyscyplinarnie) rozumianej myśli politycznej i prawnej. Pogłębiają także wiedzę z zakresu metodologii badań historyczno-prawnych oraz warsztatu badawczego historyka idei. Dyskusja nad prezentowanymi na forum ogólnym referatami umożliwia studentom uzyskanie informacji zwrotnej na temat atrakcyjności i spójności opracowywanego tematu oraz sugestii dotyczących ewentualnego kierunku dalszych badań.