Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marcin Tomasiewicz

Absolwent prawa i teologii, doktor nauk prawnych. Asystent w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ.


Zainteresowania naukowe: starożytna i średniowieczna myśl polityczna, teologia oraz jej
związki z historią idei, patrystyka, filozofia dziejów.

Monografie
Antyczna filozofia dziejów, Wyd. UPJPII, Kraków 2020.

 • Zdrowie publiczne jako przesłanka ograniczenia działalności gospodarczej w świetle Konstytucji RP, [w:] "Swoboda działalności gospodarczej. Próba oceny polskich regulacji", Wyd. C. H. Beck, 2021, s. 101-115.
 • Kobieta w prawie rzymskim i filozofii wczesnochrześcijańskiej, [w:] "Globalne przemiany na przestrzeni dziejów", wyd. ArchaeGraph, ISBN 978-83-67074-03-2, Łódź 2021, s. 89-103
 • Elementy solipsyzmu w teorii poznania Augustyna z Hippony, [w.] "De Solipsismo", red. J. Dadaczyński, A. Olszewski, Wyd. UPJPII, Kraków 2020, s. 161-189.
 • Rola prasy i dziennikarzy w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, [w.] "Młode dziennikarstwo 3", red. M. Bożek, R. Słaczyński, Wyd. URz, Rzeszów 2020, s. 124-137.
 • Antyczna dyskusja wokół czasu jako przyczynek filozofii dziejów, [w:] „Między czasem a bezczasem”, Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa IHS KUL, ARTmagedon,
 • Lublin 2019, s. 25-39.

 • VI Interdyscyplinarna Doktorancka Konferencja Naukowa „Badania młodych naukowców
 • inspirowane chrześcijaństwem”, 29.IX.2021 r. Referat pod tytułem: Koncyliarystyczne źródła nowożytnej doktryny demokratycznej na podstawie myśli Mateusza z Krakowa.
 • „Kobieta w prawie na przestrzeni dziejów” I ogólnopolska konferencja naukowa, 27.VI.2021. Referat pod tytułem: Ancillae uteri - status kobiety w prawie rzymskim i
 • filozofii wczesnochrześcijańskiej.
 • „Filozofia w górach” piąta edycja konferencji naukowej organizowanej przez Wydział
 • Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 24-26.V. 2019 r. Referat pod tytułem: Eschatologia rewolucji – elementy teologii politycznej Maksymiliana Robespierre’a.
 • IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Badania Młodych
 • Naukowców Inspirowanych Chrześcijaństwem” 23-24.V. 2019 r. Referat pod tytułem: Koncepcja człowieka w myśli Leona Petrażyckiego.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia i magia w kulturze”, 12-13.IV.2019 r. Referat pod tytułem: Robespierre- Arcykapłan Rewolucji.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młode dziennikarstwo” Uniwersytet Rzeszowski, 3.IV. 2019 r. Referat pod tytułem: Rola prasy i dziennikarzy w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
 • Zlot Filozoficzny 2018 zorganizowany przez Ośrodek Badań Filozoficznych i Uniwersytet
 • Łódzki, k30.VI – 2.VII.2018 r. w Łodzi. Referat pod tytułem: Cykliczny i linearny oraz dziejów w historiozofii XX wieku.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania Młodych Naukowców Inspirowanych
 • Chrześcijaństwem”, zorganizowana przez Samorząd Doktorantów UPJPII, 15.VI.2018 r. Referat pod tytułem: Koncepcje „zasady dziejów w antycznej myśli historiozoficznej.