Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Iwona Barwicka-Tylek

dr hab. Iwona Barwicka-Tylek
Absolwentka politologii i psychologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Kierownik Zakładu Historii Doktryn od 2021 r.
 
Zainteresowania naukowe: historia idei, filozofia polityczna, metodologia nauk humanistycznych – a właściwie wszystko, co związane z wpływem ograniczeń poznawczych i psychologicznych naszego umysłu na wiedzę o świecie i budowane teorie naukowe.
 
Prywatnie: 1/4 szczęśliwej rodzinki (mąż Marcin, córeczki Iza i Zuza), odpowiedzialna za logistykę oraz zabezpieczenie kulinarne i medyczne wycieczek pieszych i rowerowych.

 • Obywatel - NIE idiota. Myślenie polityczne dla początkujących, wydawnictwo JAK, Kraków 2017;
 • Prawda i sens. Dialektyka – marksizm – komunizm, WUJ, Kraków 2016;
 • Portrety wolności. Studium z historii idei i postmodernizmu "stosowanego", Warszawa 2009;

 

 • Społeczeństwo obywatelskie czy obywatel uspołeczniony: między Hobbesem a Tocqueville’em, w: "Społeczeństwo obywatelskie: historia, teoria, praktyka", red. R. Kania, M. Kazimierczuk, Difin, Warszawa 2021, s. 140-159;
 • Naukowiec w kręgu sztukmistrzów: casus Vilfreda Pareta, w: "W kręgu doktryn politycznych i prawnych: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu", red. R. Antonow, Ł. Machaj, M. Marszał, M. Sadowski, T. Scheffler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020, s. 63-73;
 • Myśl polityczna i wzorce kulturowe: od "uspołecznionego indywidualizmu" agrarystów do polskiego "humanizmu", w: "Od niepodległości do niepodległości: polska myśl polityczna i prawna 1918-2018", red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s.237-246;
 • Tomasz Hobbes: od wolności do posłuszeństwa - od posłuszeństwa do wolności, w: "Wolność człowieka i jej granice: antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Tom 1: od Starożytności do Monteskiusza", red. O. Górecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2019, s. 327-346;
 • Sprawiedliwość „po polsku”?: kulturowe uwarunkowania myślenia o sprawiedliwości, w: "Idee polityczno-prawne i społeczne jako fundamenty III Rzeczypospolitej", J. Justyński, R. Kania, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2018, s. 29-50;
 • Druga połowa historii ludzkości, w: "Utopie, antyutopie, dystopie", red. I. Barwicka-Tylek, P. Eckhardt, M. Guzy, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2017, s. 5-14;
 • The aporia of morality and law in democratic states, w: "Is a universal morality possible?", red. F. Hörcher, B. Mester, Z. Turgonyi, L'Harmattan Publishing House, Budapest 2015, s. 180-192;
 • Między nauką a poezją, w: "Myślenie o polityce i prawie (przedmiot – metoda – praktyka)", red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski i J. Malczewski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 15-32;
 • Agoryzm, czyli teodycea na opak, w: "Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne: wybrane problemy", red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, UMCS, Lublin 2015, s. 195-204;
 • Cnotliwy obywatel - dobre prawo - skuteczna władza. Myśl polityczna XX-lecia międzywojennego w poszukiwaniu fundamentów silnego państwa, w: Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939, red. M. Marszał i M. Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 69-77;
 • Wolność w historii myśli politycznej. Próba postmodernistycznej reinterpretacji wybranych koncepcji wolności, w: Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla,  W. Kozub-Ciembroniewicz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 162-167.

Redakcje monografii

 • Myślenie o polityce i prawie (przedmiot – metoda – praktyka), red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 572;
 • Utopie, antyutopie, dystopie, red. I. Barwicka-Tylek, P. Eckhardt, M. Guzy, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2017.

Podręczniki akademickie

 • I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 (wyd. 2 – Warszawa 2014), s. 304;
 • Historia myśli ustrojowej i społecznej. Wybór źródeł, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, A. Rzegocki, Kraków 2008, s. 303.

Hasła Słownikowe

Słownik historii doktryn politycznych:

 • tom 3: I-Ł, red. M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007
 • tom 4: M-Q, red. M. Jaskólski i K. Chojnicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009
 • tom 5: R-Ś, red. M. Jaskólski i K. Chojnicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012
 • tom 6: T-Ż, z Suplementem, red. M. Jaskólski i K. Chojnicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015

Łącznie kilkadziesiąt haseł.

Inne

 • beneficjentka grantu NCN MINIATURA
 • Członkini zespołu badawczo-edukacyjnego Legal Heritage Lab oraz platformy badawczej HECTOR