Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Kierownik Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych w latach 2018 - 2020

Specjalizuje się w historii rosyjskiej myśli politycznej i prawnej XV-XIX wieku oraz w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego.

Osoba i dzieło Piotra Wielkiego w dziewiętnastowiecznych sporach doktrynalnych o miejsce i przyszłość Rosji w Europie, Kraków 1988; 

Rodowód literacki inteligencji rosyjskiej, Kraków – Wrocław 1992; 

Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2001; 

Nauka społeczna Kościoła katolickiego (zarys historii), Kraków 2001; 

Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki (z Henrykiem Olszewskim), Poznań 2004; 

Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, Kraków 2011;

Rosjanin. Łomonosow jako zjawisko polityczne, Warszawa 2020.

  • Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Kraków 2000 (z W. Kozub-Ciembroniewiczem);
  • Marek Sobolewski, Pisma nieznane i rozproszone, Kraków 2003 (z M. Jaskólskim); 
  • Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, Warszawa 2008 (z A.Citkowską-Kimla i W. Kozub-Ciembroniewiczem).